Profil og pædagogik

Her kan du læse om Krystallens profil og pædagogik

Profil og pædagogik

 • Hvem er vi ?

  Krystallen er en aldersintegreret institution med 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

  Der er 15 medarbejdere fordelt på 3 grupper i vuggestuen og 17 medarbejdere fordelt på 4 grupper i børnehaven. Vi har en førskolegruppe for de ældste børn i børnehaven.

  Vi har en skøn stor legeplads i både vuggestue og børnehave, hvor vores pedel hjælper os med vedligeholdelse af området.

  Vi har et fint køkken med 2 dygtige køkkenmedarbejdere, der hver dag sørger for at vi får velsmagende mad.

  Praktiske opgaver bliver løst af vores 2 hjælpsomme servicemedarbejdere.

  Ledelsen varetages af et erfaren ledelsesteam og administrativ medarbejder.

   

 • Dagen i Børnehuset Krystallen

  6.20-7.15Der tilbydes morgenmad til alle børn i børnehavens fællesrum. De børn som har spist leger på et rum i børnehaven.

  VUGGESTUEN:

  Kl. 7.30: Vi leger på grupperne i vuggestuen

  Kl. 8.30: Vi holder samling på grupperne og spiser formiddagsmad

  Kl. 9.00-10.30: Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter i små grupper ude og inde

  10.30-11.15: Frokost

  Kl. 11.15-12.00: Puttetid

  Kl. 12.00: Alle sover

  Kl. 14.00: Samling i grupperne, der spises eftermiddagsmad.

  Kl. 14.30: Vi leger i grupperne ude og inde

  Kl. 15.30: Vi samles i én gruppe og leger ude eller inde.

  BØRNEHAVEN:

  7.15-8.30: Vi tilbyder aktiviteter på de forskellige rum

  Kl. 8.30-9.00: Vi holder samling på grupperne og spiser formiddagsmad

  Kl. 9.30-11.00: Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter ude og inde

  Kl. 11.00-12.00: Frokost

  Kl. 12.00-14.00: Sovebørn puttes, de øvrige er på legepladsen

  Kl. 14.00-14.30: Vi spiser eftermiddagsmad stuevis, inde eller ude.

  14.30-16.45: Der kan leges og deltages i aktiviteter ude eller inde.

   

 • Traditioner

  Disse tilbagevendende begivenheder ser vi både børn og voksne frem til:

  • Fastelavn med udklædning og tøndeslagning
  • Forældrekaffe på stuerne
  • Påskefrokost
  • Bedsteforældredag. En særlig dag fyldt med smil, tid og kærligt samvær
  • Giv en hånd dag
  • Husets fødselsdag
  • Sommerfest
  • Halloween i børnehaven
  • Julehygge. Alle familier mødes i Krystallen til hyggeligt samvær og nisserier
 • Moderne medier og digitalisering i Krystallen

  At sikre at der er sammenhæng mellem daginstitutionsliv og det efterfølgende skoleliv i forhold til moderne medier.

  • Børnene bliver fortrolige med digitale medier og metoder, som iPad, projekter, musik, mikroskoper, kodning, digitalkuffert, 'Babblarna', 'Hit med lyden' og film/billeder af sig selv og andre.

  Det bliver en naturlig del af børns måde at lege og lære både i vuggestue og børnehave.

  Vi ser digitale medier som et tilvalg i vores hverdag.

  Moderne digitale medier skal styrke og supplerer vores pædagogiske praksis. Herunder de 6 læreplanstemaer.

  Moderne medier kan medvirke til at formidle tradition – kultur og historie til børn på en spændende og tidssvarende måde.

  Den pædagogiske praksis baseres på den digitale arbejdsgruppes arbejde.

   

  At skabe tydelige og trygge rammer, således at børnene oplever en positiv tilgang til digitale medier.

  • Fælles retningslinjer / praksis i hele huset
  • Tryghed
  • Værdibaseret kultur
  • Nysgerrighed
  • Innovation

  Vi har fokus på indhold i spil og programmer i forhold til børnenes alder og den pædagogiske kontekst.

  Den digitale arbejdsgruppe bestemmer hvilke programmer og spil som børnene præsenteres for. (se bilag)

  Voksne er i nærheden og skaber tryghed omkring brugen af moderne medier.
  Der vægtes at den voksne har en kritiskreflekterende tilgang til brugen af apps, samt at børnene ikke eksponeres for reklamer i hverdagen.
  Personalet sørger for en god kultur omkring samværet f. eks vente på tur, taler om det som foregår og holder aftaler.

  Vi ønsker en værdibaseret tilgang til moderne medier med vægt på differentiering pædagogiske principper/digital dannelse.
  Personalet går på nettet sammen med børnene. Dette gælder f.eks. når børn stiller spørgsmål.

  Medier skal understøtte læreplanerne og kan f.eks. bruges i forhold til science og eksperimenter.

   

  At skabe kreative læringsforløb med børnene.

  • Læring
  • Demokrati og medbestemmelse
  • Inklusion

   

  Vi bruger iPads på alle grupperne.

  Vi bruger streaming når det har relevans for aktiviteter / læring.

  Medier kan medvirke til at "følge spor" og understøtte hvad man taler om.

  Medier kan bruges i forbindelse med børn med særlig behov og udfordringer. F.eks. ved brug af "social-stories".

   

  At skabe de nødvendige kompetencer i personalegruppen

  • Handlekraft og kompetenceudvikling

  Refleksion og vidensdeling imellem afdelinger og medarbejderne med bl.a. workshops og fælles idebank.

  At der er digitale ildsjæle som skaber en pædagogisk tænkning omkring de digitale medier.

  Økonomisk prioritering af digitalt materialer

   

  At give forældrene mulighed for at få indsigt i hvad der foregår i Krystallen.

  • Dokumentation på/ Aula / Børnetube
  • Forældrene på banen.

   

  Der bliver lagt billeder og videoer ud på AULA / BØRNETUBE, så forældrene kan følge med i hvad der sker i Krystallen.

  I særlige tilfælde kan der gøres brug af digitale medier i forbindelse med møder og samtaler, hvor det er nødvendigt f.eks. tolk.

  Vi ønsker ikke at digitale dialoger skal erstatte den direkte kontakt til forældrene.

   

  At hjemmesiden er spændende og informativ for både kommende og nuværende forældre, samt medarbejdere.

  • Faglighed information
  • Forældretilfredshed

  Hjemmesiden holdes løbende opdateret med den nyeste information.

  Dialog med forældrebestyrelsen omkring form og indhold på hjemmesiden, således forventninger til institutionen er synlige.

 • Vores kerneværdier

  Vi skaber organisatoriske og pædagogiske rammer for et læringsmiljø, der muliggør at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer.

  Vi anerkender det enkelte barn som værende unikt og som en betydningsfuld del af inkluderende børnefælleskaber.

  Vi har nærværende voksne, som udvikler og støtter børns læring, fantasi og virkelyst, idet børn både kan, vil og tør.

  Vi er omsorgsfulde voksne, som giver børnene forskellige udfordringer og har positive forventninger til barnets dannelse.

  Vi ser børn som aktive medskabere af egen læring og udvikling.

  Vi øver os i det som vi ikke har lært endnu.

   

 • Vores legeværdier

  Vi skaber muligheder og rum for inkluderende lege og læringsmiljøer, som fremmer børns sociale og personlige læring.

  Vi skaber inkluderende børnefælleskaber med det enkelte barns legekompetencer for øje, idet dette medvirker til et stærkt selvværd og en positiv identitet.

  Vi er i øjenhøjde med børnene og med et særligt fokus på nysgerrighed, forundring og eksperimentering samt et fokus på at følge børns adfærd og tendenser i legen.

  Vi har rammesatte legeaktiviteter, hvor der arbejdes med mange former for leg (f.eks. regelleg, rolleleg,  konstruktionsleg og parallelleg) og hvor personalet reflekterer over, hvordan legen kan udformes og udvikles.

  Hvad vi gerne vil opnå:

  • Inkluderende børnefælleskaber med dialog og nærvær.
  • En kultur, hvor alle tager og har ansvar for leg og læring.
  • En eksperimenterende tilgang, hvor man kan tænke ”ud af boksen”.

  Voksendeltagelse i legen, hvor man rammesætter lege for at udvikle, udfordre og eksperimentere

 • Fødselsdag

  Vuggestuen:

  Vi tager ikke hjem til fødselsdage, men fejrer gerne fødselsdag i Krystallen. Vi fejrer barnet på barnets egen stue med flag, sang og gave til formiddagssamling. Hvis forældrene har mulighed og lyst, er de meget velkomne til at deltage. Barnet er meget velkommen til selv at medbringe noget at spise - dette aftales med stuen. I skal være opmærksomme på, at det ikke må indeholde sukker.

  Børnehaven:

  Vi fejrer gerne barnets fødselsdag i Krystallen. Vi tager også gerne på besøg i hjemmet - dette aftales i god tid med stuen.

  Vi fejrer barnet på barnets egen stue med flag, sang og gave til formiddagssamling. Hvis forældrene har mulighed og lyst, er de meget velkomne til at deltage. Barnet er meget velkommen til selv at medbringe frugt, en kage, boller eller lign. Kage og lign. Må gerne pyntes med glasur, slik eller lign. Slikpinde ønsker vi ikke.

  Aftal gerne med stuen hvad I medbringer.

   

 • Regler for fødselsdagsinvitationer i Krystallen

  Krystallen fejrer børnenes respektive fødselsdage enten på stuen eller i hjemmet i børnehavetiden.


  Invitationer til fødselsdage i privatregi må gerne hænges op på rummene af forældrene, hvis de opfylder følgende:

  • En hel gruppe/stue er inviteret
  • Enten drengene eller pigerne er inviteret

  Hvis invitationerne kun er tiltænkt nogle få udvalgte og det derfor ønskes at håndplukke fra en enkel stue eller enkelte børn fra andre stuer, så SKAL dette foregå over AULA, SMS, via postkasser osv. Pædagogerne står ikke til rådighed ved ophængning af invitationer på rummene og spørgsmål vedr.
  fødselsdage i privatregi

 • Søvn

  Vi lægger vægt på at der skabes et roligt og trygt - Sov godt miljø.

  Vuggestuebarnet og de yngste børnehavebørn har brug for søvn i løbet af dagen, da det er vigtigt for at kunne klare dagens udfordringer og stimuli som de udsættes for såvel fysisk, psykisk og socialt. Kroppen får ro til at forny sin energi og søvnen opretholder en god balance i kroppen. Middagssøvnen er tilmed et vigtigt grundlag for den gode nattesøvn.

  Får det lille barn ikke sin nødvendige søvn kan det blive irritabelt, træt, ked af det og kan have svært ved at klare sig gennem dagen. Af denne grund vækker vi ikke vuggestuebarnet fra sin nødvendige søvn.

  • Det lille barn på 12 mdr. har brug for 2-3 timers søvn i løbet af dagen.
  • Barnet på 1,5-2 år har brug for at sove en middagslur på 2-2,5 time.
  • Barnet på 2 år har brug for 1,-2 timer og det 3 årige barn har brug 0-1,5 timer.

  (Kilde: Netsundhedsplejersken.dk.)

  De yngste børn i vuggestuen sover i barnevogne og krybber ude i vores to krybberum på legepladsen. Vi har al udstyr hertil.

  De ældste børn sover på en madras med sovepose indenfor.

  Vi ser det vigtigt, at vi sammen løbende har en god dialog omkring jeres barns soverytme, så barnet trives og får en god dag hos os og hos jer derhjemme.

 • Krystallen på Klimavejen

  Krystallen på klimavejen

  • Affaldssortering aktivt på stuerne, så børnene bliver beviste om hvordan vi sortere. Vi gør brug af piktogrammerne fra Vejle kommune så de bliver genkendelige.
  • Solceller på taget - Opmærksomhed på hvor meget det faktisk batter.
  • Vilde blomsterenge på vores udearealer, samt at bringe vild natur i spil på legepladsen.
  • Snak med pedellen om at der i perioder kun bliver klippet græs på udvalgte steder og i gange. Det skaber nye typer af leg.
  • Opmærksomhed på mængden af legetøj og kreative materialer på depoter og loftet, sådan at vi bruger det vi har. Når vi ønsker os legetøj skal vi se om vi kan få en bedre udgave i genbrug eller fra forældre, frem for at købe nyt.
  • Skumklude kan halveres for at undersøge om det kan fungere, for at reducere mængden.
  • At arbejde sammen på tværs af institutionerne og bruge hinandens legepladser og faciliteter, frem for selv at etablere store nye arealer.
  • For Krystallen er det vigtigt at vi ikke bruger store økonomiske ressourcer på at starte klimavejen op. Vi har i forvejen en del tiltag i gang og det der kommer til at skabe en forandring er først og fremmest at have visuel opmærksomhed på det.

   

 • Sampasning på tværs af institutioner

  Krystallen er Børkop-områdets sampasnings institution.

  Det betyder at alle børn fra Børkop, Brejning, Gårslev, Smidstrup og Skærup med behov for pasning i lukkedagene bliver passet i Krystallen.

  Krystallen stiller altid med mindst 2 medarbejdere. Øvrigt personale er fra de andre institutioner.