Referater fra forældrebestyrelsesmøder

Her finder du referater fra forældrebestyrelsesmøder

Referater fra forældrebestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmødet d. 29.2.2024

  Forældrebestyrelsesmøde

  Torsdag den 29.2. i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden

  Referent: Dorethe

  Afbud fra Jeanne, Melanie

  Nyt fra ledelsen

  • Personaleforhold - børnetal

  Lærke vikar i 8 uger i vuggestuen. Louise (Orange) er gået på barsel. Signe kommer tilbage fra barsel (Gul).
  Børnetallet er stagneret nu. Vi får umiddelbart ikke fyldt op til normering i 2024.
  Der er flere tidsbegrænsede ansættelser – udløber juli 2024.
  Vi forventer at sende to medhjælpere på uddannelse fra august. De kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter på 42 uger.
  Efter sommerferien bliver rød gruppe med 40 børn.
  Organisering/strukturen af børnehaven/vuggestuen bliver afgjort og debatteret i foråret.

   

  • Konsekvenser af budgetbesparelser i Krystallen

  Samlet set skal vi spare ca. 100.000 kr.
  Åbningstider: Alle daginst. skal reducere deres åbningstider 1 time pr. uge. Vi kender endnu ikke konsekvenserne for Krystallen. Det er dagtilbud som bestemmer proces.
  Forældrebestyrelsen anbefaler, at der kigges på data, men da vores faktiske fremmøde er højst om morgenen og lavest om eftermiddagen er anbefalingen at vi bibeholder vores morgenåbning 6.20 og kan lukke kl. 16.30 i stedet for 16:45.

   

  • Temaer for personalemøder 2024

  Udgangspunkt er forskellige inspirerende temaer.

   

  • Opfølgning på diarre.

  Der er sendt besked på Aula på den aktuelle status. Der er heldigvis bedring og ro på situationen.

   

  • Valg til bestyrelse

  Der kan laves et opslag på Aula, hvor forældre kan tilkendegive deres mandat.

  Info sendes ud på Aula.

  Forældremødet den 24. april bliver med offentliggørelse af den nye forældrebestyrelse, formandsberetning og foredrag.  

   

  • Tilsyn

  Vi har haft uanmeldt tilsyn.

  Børnehaven var ude, vuggestuen var inde. Der var gode organiseringer.

  Der er tilbagemelding på tilsynet den 11. marts.

  Tilsynsrapporten bliver sendt ud til forældrebestyrelsen og lægges på hjemmesiden.

   

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra personalemøde
  • Erfaringer med Besøg på Grangaard.

  Inspirerende besøg med mange spændende tanker om at ændre vores legemiljøer.
  Vi bestræber os på at tænke at vi får let aflæselige legemiljøer.
  En sætning vi tog med hjem var ”Empati for ting”.

   

  • Vinterferie - tilmelding/fremmøde

  Der var mange tilmeldte børn i vinterferien, der ikke kom. Det har betydning for om personalet vil kunne holde ferie/afsp. når børnetallet er lavt.
  Det har også betydning for indkøb og tilberedning af maden. (mad-spild)
  Forældrebest. ønsker, at der laves en reminder til forældrene op til ferieperioderne (uge 7, 28, 29, 42).

  Planlægning - Drøftelse - Beslutning

   

  Let aflæselige leg og læringsmiljøer med stuegang + stopur.

  Nedenstående er forældrenes kommentar:

   

  • Orange

  Mange små og gode steder - hjemlig hygge - kvalitet og gennemtænkt.

  Legesager i børnehøjde.

   

  • Lilla

  Høj kvalitet på legesteder - kunne indrettes bedre - lidt for praktisk - rart miljø - mangler et legetæppe.

   

  • Hvid

  Der er tænkt over tingene - Bordene fylder for meget - der kunne godt være flere legeområdet - savner noget i loftet (lidt fersk) - mangler et legetæppe.

   

  • Turkis

  Bordene fylder for meget - væggene kunne blive mere inspirerende - sammenhæng mellem sofa og bøger ?

  Bøgerne kunne sættes mere indbydende på reolen.

   

  • Rød

  Varmt og hyggeligt - plateauet virker godt men lidt uoverskueligt - kunne godt bruge et biltæppe - forslag om en lego app. - konstruktionsforslag til lego.

   

  • Blå

  Det er blevet bedre end tidligere - flere legemiljøer - flere ting i børnehøjde - system på kasser (piktogrammer) - flere af børns ting / kunst på væggene.

   

  • Grøn

  Det lille rum virker super, mens den øvrige stue ikke er nem at læse - savner et biltæppe - organisering så der er flere "selvvalgte" muligheder for børnene - mere børnekunst på væggene.

   

  • Gul

  Har udnyttet et mindre lokale godt - virker roligt og gennemtænkt - ros til piktogrammer på legetøjskasser.

   

  • Fællesrum

  Der er gode legemiljøer. Det ses, at der har været fokus på indretning.

   

  Personalets besvarelse ift. tilsyn. (bilag)

  Hvad hæfter man sig ved !

  • Vi vil i 2024 arbejde med vores fælles børnesyn.
  • Personalet igangsætter og deltager i børnenes leg.
  • Børn i udsatte positioner.
  • Børn i privilegerede positioner.

  Bytte / byttedag.

  Markedsdag/byttecentral
  På parkeringspladsen. En lørdag formiddag (forår/sensommer).
  Tanni tager initiativ.

  Forældremøde den 24.4. med Karin Torp

  • Input til foredrag

  Evt.

  Invitation til bedsteforældredag.
  Invitationen kommer fysisk, og tilmelding sker enten på Aula eller fysisk. Søren beslutter.


  Udfordring for nogle forældre med modul udregning. Søren undersøger.


  Håndsprit, der følges op om der er behov genopfyldning.


  Blå futter: De slidte skal smides ud- flere kurve: en til nye, i stykker, brug- kan genbruges

 • Bestyrelsesmødet d. 15.1.2024

  Forældrebestyrelsesmøde

  Mandag den 15. januar i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden

  Referent: Dorethe

  Nyt fra ledelsen

  • Personaleforhold

  Tidsbegrænsede ansættelser i vuggestue.
  Lotte 5 mdr. vikariat, Lærke i ca. 10 uger. Heidi i 4 ugers praktik. Folkeskolepraktikanter fra Smidstrup Skærup skole og fra Englystskolen i uge 4.
  Sygefraværet er faldet i 2023. Cecilie pædagog i vuggestuen og er kommet godt i gang.

   

  • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og trivlsel.

  Søren og Dorethe deltager i et uddannelsesforløb i løbet af foråret.

   

  • Pædagogisk lørdag.

  6. april 2024 for alle medarbejdere. Der kommer konsulenter fra det udviklede KIDS koncept, en systematisk metode at løfte kvaliteten i dagtilbud.
  Næste personalemøde holdes i daginstitutionen Grangaard i Jelling.

   

  • Forældrekrav / mediehåndtering.

  Vigtigt at uenigheder ikke optrappes ved at gå til medierne.

   

  • Udbetaling af merarbejdstimer.

  Søren går i dialog med de medarbejdere, der har mange afsp. timer om, at få overarbejdstimer udbetalt.

   

  • Bedsteforældredag den 8. maj

  Evalueringen fra sidste år, at der skal være et mere struktureret program for dagen. Evt. begrænsning på antal af gæster pr. barn.

   

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra personalemøde

  Der er givet oplæg om magtanvendelse. Magtanvendelser er ikke lovlige, men kan gøres lempeligt, hvis barnet udsætter sig selv for fare, eller er ved at ødelægge en masse og lign.

   

  • Afdelingsvis debat om samlinger i børnehaven og vuggestuen
  • Søren og Trine har været på en inspirationsdag if. Reggio Emilia. Hvordan styrkes børns kreativitet.
  • Erfaringer med kunstprojekt.

  Det har været en god proces, og der blev delt mange spændende måder at arbejde med børnene på. Næste gang planlægges ferniseringen ikke sammen med en anden samlingsdag.

   

  Nyt fra forældrene.

  • Evaluering af høringssvar.

  Tak til Christina for at samle de input, der blev samlet til høringssvaret fra Krystallen.

   

  • Knive og sikkerhed

  Rulleborde i fællesrummet med brød- og urteknive, når der serveres eftermiddagsmad.
  Det har ikke tidligere været en udfordring. Vi taler om hvordan vi om nødvendigt evt. kan ændre praksis. Søren tager det med på MED møde , hvor der ændres praksis hvis det påvirker arbejdsmiljø og vurderes som mere sikkert.

   

  Planlægning - Drøftelse + Beslutning

  Læreplanstema: Inddragelse af lokalsamfund.


  Plejecenter, Markant (biblioteket), kunstprojekt i og udenfor huset.
  Vi har også haft besøg af forældre ”arbejdspladser”.
  Debat om hvordan vi kan inddrage lokalområdet mere eller anderledes.

  Bytte / byttedag (Tanni´s forslag - udsættes til næste møde)

  Forslag til temaer for de kommende 2 møder i FB

  • Forældrebest. valg i forbindelse med forældremødet i april ( 24. april)
  • Let aflæselige leg og læringsmiljøer med "stuegang".
  • 1. Leg- og læringsmiljøer ude
  • 2. Leg- og læringsmiljøer 

   

  Ordinært tilsyn.

  • Ledelsen redegør for deres besvarelse

  Vi har arbejdet med forskellige temaer og emner. Ledelsen er ikke færdig med deres del.
  Det er forskelligt fra år til år, og der er i 2024 igen et større fokus på bl.a læreplanstemaer.
  Når ledelsen er færdige med deres del af besvarelsen vil det blive sendt til bestyrelsen.

   

  • Fælles besvarelse af spørgsmål til bestyrelsen.
  • Bestyrelsen bestemmer procesforløb ift. besvarelse
  • Repræsentation til tilsyn den 11. marts.

  Forældrebest. fortsætter med deres besvarelse- medarbejdere og ledelse forlader mødet.
  Besvarelsen sendes ud til bestyrelsen snarest muligt.

   

  EVT. 

  Valg til bestyrelsen i april foregår på samme måde som senere år med valgproces inden mødet.
  Forældremødet i april bliver med formandsberetning.
  Forslag kan være konflikthåndtering. Søren undersøger muligheder og laver et oplæg til næste fb. Møde.

  Der arbejdes på at forældremødet bliver med foredragsholder Karin Torp som på en sjov og underholdende måde holder et oplæg om ” hvem bestemmer hjemme ved jer”.
  Hun skulle tidligere være kommet hvor det blev aflyst pga corona.

 • Bestyrelsesmødet d. 14.12.2023

  Forældrebestyrelsesmøde

  Torsdag den 14.12. i Krystallen 17.00 -19.00

  Ordstyrer Regina    

  Referent: Dorethe 

  Afbud: Jeanne, Tanni, Melanie

   

  Ønske om at dagsordenen vendes om og vi starter med beslutningspunkt - godkendt.

   

  Nyt fra ledelsen

  • Personaleforhold

  Lene og Jannie er stoppet i Krystallen p.g.a nyt job. Louise, som er i huset, er blevet ansat som pædagogmedhjælper i vuggestuen. Cecilie er ansat som pædagog i vuggestuen.
  Ny studerende fra 1. december Miriam (blå). Michael flyttes til grøn fra januar.
  En Pau elev fra februar (lilla), 1. praktik pædagogstuderende (7 uger) på gul.
  I starten af 2024 er der kendte vikarer i vuggestuen.

   

  • Logbog ved brand

  Søren er tilmeldt kursus if. arbejdet med Brandanlægget.

   

  • Førstehjælpskursus

  Brush up kurser i 2024 for alle medarbejdere.

   

  • Gulve

  Der er lagt nyt polish på gulvene. Sol lys og kunstigt lys fjerner virus.
  Vi skal dokumentere sygefravær og se om det virker.

   

  • Snerydning

  Der laves aftaler med et firma tidligt om morgenen om snerydning af parkeringspladsen.
  Tidligere aftaler er slut og der er forhandlet nye, hvor vi kun er kategoriseret som nr. 3.

   

  • Budget 2024 og minimumsnormeringer 2024

  Lige nu har vi en god normering pr. 1. januar 2024. Vi afventer kommende besparelser.

   

  • Normering 2024 og betydninger heraf

  Vi bruger for mange pædagogtimer ift. medhjælper og pæd. ass. timer.
  Der er flere tidsbegrænsede ansættelser, der genbesættes såfremt børnetallet er til det.

   

  • Samarbejde med TCBU ..... "Skulder ved skulder".

  Der er ikke støttetimer i Vejle kommune og TCBU` samarbejdspartnere er vores tætte sparringspartner og giver ikke støtte funktioner i dagtilbuddet.

   

  • Skoleudsættelse-proces

  Det er nu daginstitutionerne, der er tovholdere i eventuelle skoleudsættelser.

   

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra personalemøde

  Et vigtigt punkt er arbejdet med psykisk arb. miljø i grupperne.

   

  • Erfaringer med kunstprojekt

  Det har været en stor succes, kreative i rummet, på tværs af børnehave og vuggestue.
  Krea-rummet forbliver krea-rum, der bliver ryddet op og gjort overskueligt.

   

  Nyt fra Forældrene.

  • Evaluering af julehyggedag + AULA tilmelding

  Gode rammer og hyggeligt samvær på stuen og i fællesrummet.
  Lucia optoget er flyttet til formiddagen 13. december for børn og voksne i Krystallen, så ikke længere til julehyggedagen. Erfaringen at børnene har det bedst i disse rammer.
  Der er ønske om at Søren går ”nisse-agtigt” rundt på stuerne og spreder ekstra hyggelig julestemning.
  Det var positivt at mærke, at der ikke var mange ældre søskende tilstede. Det gav en ro, og det ønsker vi at gentage

  Planlægning – Drøftelse + Beslutning.


  Høringssvar på Sparekatalog

  • Katalog er tidligere fremsendt, og vi skal forholde os til de forslag som knytter sig til dagtilbud
  • Konsekvens analyse for Krystallen
  • Forældre - Personale og ledelsesvurderinger drøftes.

  Forældrebestyrelsen skal forholde sig til sparekataloget. Debat om reduktionsforslaget. Søren gennemgår reduktionsforslaget, der kan have betydning for os.
  Personalesammensætning, reducering i åbningstiden, ekstra lukkeuge i sommerferien, lønbudget 1% (grønthøster).
  Det er en realitet, at der skal spares.
  Forældrebestyrelsen prioriterer således:

  1. 1% af lønbudget som grønthøster.

  Kommentar : Til at leve med, men træls at den tildelte minimumsnormering forsvinder og at der ikke kommer det lovede kvalitetsløft. Bekymring for at det for betydning for udsatte børns trivsel og udvikling.

  2. Åbningstiden reduceres

  Kommentar : Til at leve med, men virkelig vigtigt at forældrebestyrelsen har indflydelse på hvor der skal reduceres. Pt vil det være sidst på dagen hvor der er et lavt fremmøde.

  3. Sommerferielukning - en ekstra uge

  Kommentar : Uhensigtsmæssigt. Det vil medvikre til dårligere arbejdsmiljø med mindre frihed. Det vil have negative konsekvenser for rekrutering og fastholdelse af medarbejdere. Er der overhovedet muligt at lave så store sampasninger hvis alle institutioner kommer med mange børn.

  4. Personalesammensætning

  Kommentar : Uaceptabelt. Den pædagogfaglig kvalitet svækkes. Det er vigtigt for forældrene at der er høj fag faglighed og mulig for sparring med uddannet personale.
  Konkret skal Krystallen sænkes deres pædagogtimer med 62 timer , som skal erstattes af ufaglærte medarbejdere. Dette er uacceptabelt for bestyrelsen.

   

  Forældrebestyrelsen ønsker at indsende høringssvar. Bestyrelsen sender input til Christina, som laver et udkast. Søren hjælper med gennemlæsning og evt. faktuelle fejl.
  Forældrebestyrelsen sender input til Christina christinadixen@hotmail.dk
  senest søndag aften 17. december.

   

  Bytte / byttedag.
  Punktet udsættes.

  Motionsdag i fremtiden.

  Bestyrelsen opfordrer, at der holdes motionsdag eks. samme dag som skolernes motionsdag fredag op til efterårsferien.

   

  EVT:

  Vi er opmærksomme på hvordan kan vi kan bruge forældrebestyrelsen også til sparring.


  Vi bruger urte-knive og brødknive til eftermiddagsmad. De ligger på vognene til eftermiddagsmad, det må de gerne og det skaber ikke ulykker.


  De blå futter flyttes til indgangen efter vindfanget- der er mere plads. 1 spand med futter og en spand til ødelagte sko.
  Der kan evt. stilles et sko-stativ, så mulighed for at tage skoen af.


  Punkt til næste dagsorden:
  Hvornår tømmes kassen med glemt tøj?


  Søren sender nyhedsbrev ud i næste uge med div. Info.

 • Bestyrelsesmødet d. 23.10.2023

  Forældrebestyrelsesmøde

  Mandag den 23.10. i Krystallen kl. 17.00 - 19.45

  Ordstyrer formanden 

  Referent: Dorethe

  Afbud: Rasmus, Jeanne og Regina

  Nyt fra ledelsen

  • Lederopfølgningsmøde med skolerne / bilag

  Søren skal til møde med Englystskolen, Dagtilbudschefen og de øvrige dagtilbudsledere i området.
  Ultimo november, bliver der et møde vedr. opstart og forventninger til forældre til skolestartere.
  Der skal fokus på samarbejdet mellem forældre, dagtilbud og skole.
  Der er opmærksomhed på kommunikationen.
  Vi arbejder med de bedste løsninger for samarbejdet med skolerne omkring os.

   

  • Personaleforhold

  Jannie (pædagog) og Lene D (medhjælper – Orange) har fået nyt job pr. 1/12-2023.
  Ayoe og Ulla vender tilbage til Orange gruppe, for at skabe stabilitet/samhørighed.
  Linda vender tilbage til Hvid gruppe, hvor der også ansættes en ny pædagog fra 1/1-2024.
  Anna (pæd. Studerende) er færdig i praktik 1.dec.
  Der er ansat en ny pæd. Medhjælper til Lilla. Hun starter på Orange i november måned.
  Hvis der kommer en PAU elev, tilknyttes hun Lilla stue.
  Lønnet studerende på Blå gruppe, Michael flyttes derfor til Grøn gruppe.
  Signe vender tilbage til feb/marts.
  Gul gruppe forbliver en periode med kun 3 medarbejdere, derfor tilknyttes ikke flere børn til Gul før Signe vender tilbage.

   

  • Budget 2024

  Der er ledige pladser i andre institutioner, derfor får vi ikke ekstra børn i Krystallen.
  Det forventes, at vi kan fortsætte nuværende gode normering.

   

  • Projekt: Leg og aktivitet /KIDS og kvalitet.

  Et projekt vi, der skal være i fokus i en længere periode.
  Hvordan prioriterer vi legen? Er vi som voksne gode rollemodeller? Er legene varieret? Hvordan planlægges aktiviteter?

   

  • AULA med optælling af timer.

  Det bliver muligt at holde øje med børnenes timer (moduler). Det starter pr 13.11.

   

  • Høringssvar om besparelser

  Opmærksomhed på om der kommer besparelser.
  Der kan laves et høringssvar fra forældrene evt. af forældrebest.
  Der træffes en beslutning til næste forældrebest. møde til december om, og evt. hvordan der skal laves et høringssvar.
  Når Søren modtager sparekataloget, sendes det videre til fb. Det er aftalt, at bliver der lavet et høringssvar, så er hele best. ansvarlige for at læse det, samt komme med input.

   

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra personalemøde

  Vuggestue:

  • Der er talt om skærm tid if. de nye retningslinjer om skærmtid for børn under 2 år. Ingen børn sidder i vuggestuen alene med en skærm, men den bruges til dokumentation og lign.
  • Der arbejdes hen mod at lave en tværs gruppe for at tilgodese de mange kommende børnehavebørn.

  Børnehave:

  • Der er netop afsluttet projektet Fri for mobberi (Bamsevennerne)
  • Nyt projekt Kunst i gang de næste 5 uger.
  • Der er talt om at følge op på, når børns adfærd bliver destruktiv. Vi vil i fællesskab italesætte at ting behandles ordentligt. Der skal ikke ødelægges legesager etc.
  • Vi arbejder med dannelsesprincippet, at man f.eks. rydder op efter sig. Vi har talt om forpligtende børnefællesskab. Vi må som pædagoger gerne gøre opmærksom på at børnene skal rydde op, inden vi går hjem.

   

  Debat:

  Vi må gerne være tydelige i vores krav og forventninger til forældre.

  Der er et ønske fra forældrene, at vi er tydelige i, hvad vi forventer. Eks. Det er helt i orden at personalet stiller krav og siger det højt til forældre og børn.

  Pædagoger kan give faglig sparring til forældre.

   

  Nyt fra Forældrene:

  • Puderum (mellemgangen). Kan det bruges bedre?

  Hvordan kan man undgå at for mange børn kommer til skade? Vi skal kunne tilbyde forskellige lege, vilde og rolige. Kan rummet indrettes bedre? Der må gerne være intensitet, passer indretning til rummet.

   

  Drøftelse til personalemøde:

  Hvordan kan rummet bruges, bruges det optimalt? Kan vi lave en ny indgang/udgang til vuggestuen, skal det være et puderum – kun til dette.

  Vi drøfter det igen til et nyt møde- Beslutning tages.

   

  • Julen

  Forældreinfo om program

  Der kommer arrangementer på gruppernes månedsplaner

   

  Planlægning - Drøftelse + beslutning.

  Evaluering af forældremøde med vorkshops

  Personale perspektiv:
  Der var god tilslutning på flere workshops og på andre var der meget lavt fremmøde. En oplevelse var at en workshop eks. Med konflikthåndtering var der et større behov for at få sparring på enkelt cases. Workshoppen var ment som et oplæg if. hvordan vi håndterer konflikter i Krystallen.
  Andre workshops havde ikke stort fremmøde, det betød at personalet på flere workshops havde forberedt sig til ingen fremmødte.
  Hvordan kan eventuelle workshops se ud i fremtiden? Færre valg og eventuelt mere målrettet til aktuelle behov. Det forholder vi os til ad hoc.
  Forslag til nytænkning kan være, at eks. aktuelle emner eller kunne blive til en workshop på et tidspunkt uafhængig af forældremødet.

  Evaluering af sovetider i AULA i vuggestuen

  • Beslutning om fremtids praksis

  Alle grupper er positive ifht. at lægge børnenes sovetider på AULA- de vil gerne fortsætte.
  De ønsker at lave løbende opdateringer i stedet for 2 gange dagligt.
  Feedback fra forældrene er, at de er glade for det og det bliver brugt.
  Lone undersøger i vuggestuen om det kan gøres mere ensartet if. hvornår børnene er stået op om morgenen.

  Principper for mindre børns brug af skærm i vuggestue

  • Skal vi mene noget om forældre og telefoner, når de henter børn - opmærksomhed ?

  Vigtigt at have et ”sundt” forhold til skærmtid.
  Hvis det giver mening i en pædagogisk kontekst – arbejder vi med skærme.
  Dialogisk læsning, børn skal være aktive, musik og sang.
  Vi undgår, at det er en pause for børnene, børnene skal ikke selv sidde med en ipad.

  Samarbejde med forældrene om børns læring- konkrete anbefalinger, hvad forventer personalet af forældrene.

  Vi starter med motorik. 3 konkrete forslag:

  • Medvirke til at motivere til at blive selvhjulpen (eks. tage tøj på og af).
  • Medvirke til at børnene bliver mere modige. (Mod til at smage, spørge selv, ”give slip”, lade barnet gå forrest.
  • Medvirke til at kunne navigere mellem høj- og lav arousal. (Vilde aktiviteter skal drosles ned, høj intensitet, lav intensitet. Tumle også sortere perler, små stemmer, ”stille tid. Ha` det sjovt/ kede sig).

  Den gode aflevering (opfølgning emne)

  • Husets systematiske information til forældrene.
  • Hvad gælder i vug. og bhv.

  Forældrefolder til debat på næste møde.

  Godkendelse af modedatoer for 2024 (bilag)

  Godkendt.

  Evt.

  Hvis forældre når de henter børn i Krystallen er mere optaget af telefoner end af mødet med deres børn, mener forældrebestyrelsen, at personalet har en forpligtelse til at italesætte det overfor forældrene. Dog kun hvis det er gentagende, at man oplever at telefonerne er vigtigst.

   

  Ansættelsesudvalg til pædagogansættelsen 27. november.

  Tommy er deltagende forældrerepræsentant.

  Ansættelsesudvalg til fast pæd.medhjælperstilling Regina eller Tanni.

   

  Ture ud af huset/bufferbusture:

  Vi drøfter det på et MED møde og tager det op i Helikopter perspektivet. Pædagogisk kontekst.

  Hvordan bruger vi vores mulighed for bus-ture i Krystallen.

   

  Dagsorden til næste møde:

  • Motionsdag
  • Bytte/bytte dag.
 • Bestyrelsesmøde den 23.8.2023

  Forældrebestyrelsesmøde.

  Onsdag d. 23.8.2023  i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden

  Referent: Dorethe

  Tilstede: Anne, Regina, Søren, Tanni, Anette, Jannie, Rasmus, Jeanne, Melanie, Lone, Christina, Tommy og Dorethe.

  Nyt fra ledelsen

  • Forsikringsforhold når forældre arbejder i Krystallen.

  Deltagere til f.eks. en ”Giv en hånd dag” er som udgangspunkt dækket af Vejle Kommunes forsikring.
  Vi drøfter det igen til foråret inden næste ”Giv en hånd dag”.

   

  • Økonomi på grupperne.

  Økonomien er fortsat god, på trods af en stor investering i boldbanen.
  Hver gruppe får 4000,-kr. til køb af legetøj, busture kommer ekstra oveni.

   

  • Modernisering af netværk + alarm.

  Det trådløse netværk bliver styrket. Nyt alarmsystem fra september.

   

  • MUS samtaler

  Medarbejderne får mulighed for MUS (Medarbejderudvikling samtaler) her i efteråret.

   

  • Personaleforhold

  Anne har haft orlov meget længe og har søgt tabt arb. tjeneste. Anne kommer ikke tilbage til Krystallen. Louise, har været i huset et stykke tid og har fået tilbudt vikariat i vuggestuen på Lilla stue indtil sommeren 2024.
  Vi ønsker fortsat at have studerende i Krystallen. UCL Jelling har ikke mange studerende i de kommende år, så vi kender ikke status på studerende i Krystallen fra december.
  Vi forventer at næste studerende skal være i børnehaven.
  Nicoline starter på seminariet i næste uge. (Louise overtager med det samme).
  Der er ansat to nye ung arbejdere der hjælper med opvask af de sidste vogne, feje i garderoberne, tømme blespande mm. Så personalet kan prioritere deres tid på børnene.

   

  • Legepladstilsyn.

  Legepladsen er gennemgået, de små fejl og mangler er noteret i en rapport. Fejl og mangler bliver repareret løbende af vores pedel.

   

  Nyt fra personalet

  • Referat fra p møder

  Vuggestue:

  Fokus på sociale relationer, gerne at børnene besøger hinanden på tværs af stuerne, og laver aktiviteter på tværs. Målet er at børnene får stærke og gode relationer.

  Børnehaven:

  Fokus på sociale relationer. Alle grupperne har opmærksomhed
  Tværsgrupper (blå, Grøn, Gul) igen fra september.
  Det ses hos børnene på Rød, at børnene har været sammen som ”Pomfritter”

   

  Tidskrævende afleveringer i børnehaven.

  Der er mange børn om morgenen, hvor der skal spises morgenmad, modtages børn, der også er kede af det. Vi vil fortsat byde os til, og anbefaler at forældre giver besked, når de er klar til at aflevere.
  Det er besluttet, at pædagogerne på barnets egen gruppe tager dialogen med forældrene hvis afleveringen opleves som ”problematisk”.

  Om fredagen i en periode laves der i en periode workshop, Yoga, danse studio, venskabsbænk mm.
  Forskellige voksne og børn på forskellige workshops, hvor der er fokus på Fri for mobberi projektet og sociale relationer.

   

  Nyt fra Forældrene

  Hvis ikke der er indkommet forslag og ”nyt fra forældrene” udgår dette punkt.

   

  Planlægning - Drøftelse og beslutning.

  Forældremøde med workshops

  Der er mulighed for at tilmelde sig to workshops
  Der er fælles afslutning i fællesrummet.
  Kaffe/the undervejs.
  Der stræbes mod, at der er medarbejdere fra både vuggestue og børnehave repræsenteret på alle workshops.
  Ved indgangen udleveres oversigt over workshops og lokaler.

   

  Samarbejde med forældrene om børns læring.

  Forslag:

  • Gode råd og anbefalinger til forældre if. eksempelvis sprog og selvhjulpenhed.
  • Fælles indsatser.
  • Månedens rim, gode råd og ideer kan evt. deles mellem forældre og pædagoger eks. på en månedsplan.
  • Vi skal styrke det sproglige miljø omkring barnets udvikling.
  • Opdragelse, motorik og alle andre udviklingspunkter er et fælles ansvar.
  • Kommunikation med forældrene.
  • Skabe sammenhæng mellem læreplanstemaer og hverdagen.
  • Hvordan udvikles barnets matematiske sans? Hvordan arbejder vi med det i dagtilbud?

  Beslutninger:

  • Personalet kommunikerer gode råd til forældre med anbefalinger.
  • Forældrebestyrelsen vil arbejde med fokus og vejledninger i den kommende tid.

  Magtanvendelse - indgreb i barnets selvbestemmelse.

  Forældreperspektiver:

  Hurtig kommunikation og kontakt fra den medarbejder, der har været impliceret i en given hændelse. Dette for at forklare detaljeret, hvad der er sket og gerne med opbakning af ledelse. Forældrene orienteres med det samme.
  Krystallens medarbejdere skal kontakte lederen med det samme om hændelsen.
  Der er dagsorden for dette på personalet i november med en konsulent fra dagtilbud.

  Flagning.

  Vi fortsætter nuværende praksis.
  Der flages på de enkelte stuer i anledning af fødselsdage med et flag foran de enkelte stuer.
  Det store flag på flagstang hejses i særlige anledninger eks. Bedsteforældredage, Giv en hånd, en bamsefest og lign. Anledningen skrives på døren. Hvorfor flager vi?

  Tidspunkt for overflytning fra vuggestue og børnehave.

  Beslutning om interne retningslinjer / principper:
  Dialogen mellem forældrene og pædagogerne afgør om børn overflyttes tidligere fra vuggestue til børnehave. Det kan evt. være før de fylder 3 år.
  Begge parter skal være enige.  

  Evt.

  Parkeringsplads ved opkørsel til cykelsti ønskes skraveret, så den ikke kan bruges.
  Et emne til næste møde er ”Den gode aflevering”.

 • Bestyrelsesmøde den 28.6.2023

  Forældrebestyrelsesmøde

  Onsdag den 28.6 2023 i Krystallen 17.00 -19.45


  Ordstyrer Formanden


  Referent: Dorethe

  Referat godkendt.


  Afbud: Jannie AA, Anette

  Nyt fra ledelsen

  • Økonomi og normering i Krystallen

  Lige nu har vi 176 børn. Børnetallet falder efter sommerferien.
  Økonomien er fortsat bæredygtig og sund.
  Overskud af medhjælper og pæd.ass timer og underskud af pædagog timer i 2023.
  Overskuddet fra sidste år bliver bl.a brugt til en boldbane. Der er fokus på, at vi har de medarbejdere, vi har behov for if. Børnetal.
  I efteråret er der ingen ledige pladser vuggestuen, men der er plads i børnehaven.
  Vi afventer situationen ift. åbning af Kong Gauersgård til sept. 2023

   

  • Vejle kommunes økonomiske situation.

  Det forventes, at forældrebestyrelser bliver inviteret til dialog i efteråret omkring økonomi.
  Eventuelle besparelser vil først blive implementeret fra januar.

   

  • Boldbane + alarmsystem

  Boldbanen kommer i uge 28
  Nyt alarmsystem
  kommer til efteråret. Krystallen betaler selv 1/3 af prisen.

   

  • Sorg og kriseplan

  Der er lavet en sorg og krise plan for Krystallen for hvordan håndterer vi sorg blandt personale, forældre og børn. Det er der nu lavet handleplan for.

   

  • Opfølgning på Tilsyn

  D.d. har der været opfølgningstilsyn. Vi fik godkendt de tre opmærksomhedspunkter, vi skulle være særligt opmærksomme på.

   

  • Temaer til personalemøde.

  Efter brainstorm til personalemøde blev det besluttet hvilke temaer, vi skal arbejde med.

   

  • Struktur pr 1.8 ----baggrund for beslutninger


  Vi har flyttet lidt rundt på medarbejdere if. at bruge ressourcerne bedst og klogest muligt.
  Vi er opmærksomme på, at nogle grupper skal finde hinanden og deres "nye" voksne.

   

  • Nye tiltag på AULA


  Der kommer et nyt 2- faktorsystem som nok mest berører personalegruppen.

   

  • Overflytning fra vg. til bhv- hvad gør vi i Krystallen


  Aktuelt starter børn i børnehaven den måned barnet fylder 3 år.
  Fra 1. januar er der betaling til og med den måned de fylder 3 år.
  Næste fb. møde beslutter vi Krystallens praksis if. Børns opstart i børnehave.

   

  • Risiko for intern audit--- inst med mange børn

  Der er muligt at Krystallen bliver udtaget til intern arbejdsmiljø audit idet vi i en længere periode har haft ligge over vores max kapacitet.

   

  Nyt fra Personalet

  • Referat fra p møder.


  Vuggestuen:

  • Ny praksis vedr. udfyldt medicinkort.
  • Sovetider
  • Lege- og læringsmiljøer, der skal komme på skift på besøg hos de tre grupper.

  Børnehaven:

  • De ”nye” grupper efter sommerferien
  • Mundtlig overlevering af børnene fra de enkelte grupper til ny rød gruppe.

   

  Nyt fra Forældrene.

  • Evaluering af introaften på Gadkjærgaard

  Feedback på konceptet” er, at det kan anbefales, der evt. kan udsendes en ”video”, som kan ses på et tidspunkt, der passer den enkelte.
  Der kunne ønskes, at der var dilemma-kort og debat omkring rigtige cases.
  Det kunne med fordel holdes et internt ”intromøde”, hvor der er tid i egen fb til at få info om regler og retningslinjer for fb. medlemmer, samt præsentation af nye medlemmer og hvilke arbejdspunkter, der har været fokus på det forløbne år.

  Besluttet er, at 1. konstituerede fb. Møde, sættes punkt som intro aften.

   

  Planlægning – Drøftelse + Beslutning

  Børns sovetider i vuggestuen

  Debat om synlighed over børns sovetider – tavle, Aula.
  Ønsker om at børns sovetider bliver skrevet ind på Aula i en forsøgsperiode i sept.- oktober.
  FB anbefaler og ønsker at der laves et Aula forsøg, hvor sovetider skrives ind i Aula på eks. 2 systematiske tidspunkter. Eks. Kl. 12 og 15 (Tidspunktet meldes ud). Forsøgsperioden er september for alle vuggestuegrupper.

  Solcreme - et forældreansvar

  Beslutning fra forældrebestyrelsen er:
  Forældrene opfordres fortsat til at smøre børnene med solcreme hjemmefra. Vi smører efter ved middagstid. Så deles vi om opgaven. Har forældrene glemt at smøre hjemmefra, er de velkomne til at påsmøre i institutionen.
  Vi opfordrer til skygge, solhat og langærmet tøj- følger anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.
  Ledelsen synliggør forældrenes ansvar for indsmøring på AULA opslag.

  Evaluering af bedsteforældredag:

  Mange bedsteforældre har oplevet det kaotisk, og med manglende struktur.
  Nogle oplevede mange mennesker, evt. ønske om en max. deltagelse.
  Manglende følelse af styring og velkomst på grupperne.
  Der ønskes opmærksomhed på, at der er mere struktur.
  Der ønskes løsningsforslag til, hvordan vi vil gøre næste år.

  Reaktion på bamsevenner:

  Forskellige reaktioner på bamsevennerne fra børnene. I vuggestuen er det bl.a på månedsplanen hvordan der arbejdes med Fri for mobberi.
  Mange børn bruger deres bamsevenner til at blive trøstet og til at trøste andre.

  Evaluering af Giv en hånd-dag:

  Succes og god dag, hvor der blev lavet mange gode projekter.
  Der manglede hjælpende hænder i vuggestuen.
  Der ønskes mere struktur og forberedelse/planlægning. If. Materialer og sikkerhed mv.
  Forslag til ændret dag eller tidspunkt.
  Der ønskes en ”værkfører” til at styre slagets gang, og til at have opmærksomhed på at overholde sikkerheden. Hvor ligger ansvaret?
  Er det et Krystal/personale planlægnings arrangement eller forældrebestyrelses arrangement?
  Der skal tjekkes op på hvem, og hvordan man er forsikret, når der arbejdes i Krystallens regi.
  Det er også et socialt arrangement, hvor vi også skal have fokus på samvær.

   

  Forældremøde til september / form og indhold:

  Forældrebestyrelsen anbefaler og ønsker at der laves workshops.


  Ideer:
  Børns læring
  Overgange fra vuggestue til børnehave
  Opstart i vuggestue
  Drenge og piger
  Magtanvendelse
  Digitalisering
  Science
  Flere ønsker kan komme fra medarbejderne.

  Magtanvendelse –indgreb i barnets selvbestemmelse.

  • Forældreperspektive

  Udsættes til næste møde

   

  Flagning

  • Genopfrisk / fastholdelse af nuværende praksis?

  Udsætter til næste møde

   

  EVT:

  • Gruppe fotos.

  Der har været kontakt til flere forskellige fotografer, som ikke har ønsket at tage gruppebilleder efter sommerferien. Der er en kontakt, der forhåbentlig kan tage opgaven i august/sept.

  Dagsorden til næste gang- udsatte punkter:

  • Magtanvendelse
  • Flagning
  • Tidspunkt for børns opstart i børnehaven fra vuggestuen
 • Bestyrelsesmøde d. 2.5.2023

  Forældrebestyrelsesmøde

  Tirsdag den 2.5. i Krystallen 17.00 - 19.30

  Ordstyrer Formanden/næstformand

  Referent: Dorethe

  Afbud fra Tanni og Jeanne

  Konstituering af bestyrelsen

  • Præsentation

  Velkommen til ny bestyrelse.

  Adresse/telefonliste udfyldes af alle.

  • Valg af formand og næstformand

  Melanie er valgt til formand.

  Regina er valgt til næstformand.

  • Introaften for nye medlemmer på Gadkjærgård
   20. juni 17.30 -19.30

  Rasmus, Anette, Tommy, Regina, Jeanne deltager sammen med Søren

  • Søren fortæller kort om principper + tavshedspligt.

  Opmærksomhed på at det er VIGTIGT at man er omfattet tavshedspligt, når man sidder i Forældrebestyrelsen.
  Alle Fb. medlemmer underskriver tavshedserklæring.

  Nyt fra ledelsen

  • Personaleforhold (nye – orlov – vikar)

  Hanne er startet som pædagogmedhjælper på Rød gruppe.
  Anne pædagog fra Lilla har fået forlænget sin orlov frem til efteråret.
  Der er gode vikarer i huset.
  Bente er vikar indtil sommerferien.
  Alberte er pædagogmedhjælper vikar indtil videre inkl. Maj.Tobias er nyansat pædagog på gul stue, han starter 1.
  juni.
  Ny gruppestruktur vedr. medarbejdere fra August. Medarbejdere orienteres midt i maj. Der laves små ændringer og justeringer.

   

  • Økonomi

  Orientering om normering og økonomi if. Til dette. Der er balance i regnskabet.
  Vi har fortsat overskud i Krystallen, og overskuddet kommer børnene til gode.
  I år har bestyrelsen og personalet prioriteret en ny boldbane på legepladsen.

   

  • Opfølgning på tilsyn er udsat.

  Ny dato pg.a mange andre opgaver.

   

  • Krogården – Søren

  Søren har i en periode været konstitueret leder i Krogården. Fra juni er han tilknyttet som Mentor i stedet for at være konstitueret leder.

   

  • Forældrekurserne: Forstå mig dog / video

  Kurserne slås op på AULA, og det kan anbefales at se den lille video.

   

  • Ligestilling af mænd og kvinder -breve til begge forældre

  Opmærksomhed på at begge forældre får informationer.

  Nyt fra personalet

  • Referat fra P-møder - Musikteater

  pændende oplæg fra hjerne forsker og jazzmusiker Peter Vuust og børneergoterapeut Connie Nissen, som arbejder meget med børn og sanse-motorik.

  Nyt fra forældrene

  Ad hoc emner + diverse + tilbagemeldinger

  • Vi har talt om parkeringspladserne, de er lavet af vej og park, og overholder kravene for størrelser.
  • Det opleves, at børn sættes i bilerne uden at være spændt fast. Vi er ikke myndighedspersoner, men opfordrer gerne til at tage dialog
  • Reminder på opmærksomhed på trafikken på parkeringspladsen. Nogle kører meget stærkt. TÆNK PÅ BØRNENE!
  • Automatisk lys på steder hvor unge kan opholde sig på legepladsen
  • Vi er pt. ikke udfordret på hærværk på legepladsen. Der er rundering hver morgen i børnehaven. Det har hjulpet i vuggestuen, at der er kommet lås på mellemgangen.

  Planlægning - drøftelse + beslutning.

  Evaluering af forældremødet.

  Det var en god oplevelse at holde fælles oplæg først og på stuerne til stuemøde bagefter.

  Planlægning af bedsteforældredag

  • Gode råd til os!

  Bamsevennen kommer med hjem i en dag. Der skal navn på og tales om, hvem den er og hvad den kan hjælpe med. Den skal med i børnehave igen dagen efter.
  Ønsker for retningslinjer og ønsker for bamserne, link til video i fri for mobberi konceptet, samt plakater deles på AULA.
  Til Bedsteforældredagen laves der kendetegn/mærker/tøj mv. til bamserne sammen med Bedsteforældrene.

  Planlægning af Giv en hånd-dag 1. juni

  • Hvad skal prioriteres?

  er laves en liste med opgaver som hænges op midt i maj.

  • Hvordan sikres høj deltagelse

  HUSK invitation og dato ud varslet i god tid. 1. juni
  Planer/arbejdsopgaver/Hvad skal medbringes af værktøj?
  Skilt på døren med info

  Årshjul for forældrebestyrelsen

  • Forslag til emner for det kommende år!

  Datoer for Fb. Møder resten af året er planlagt.
  Der blev foreslået følgende emner :

   

  • Ideer til kurser, udvikling af personalekompetencer og lign.
  • Hvad rører der sig i samfundet mm. til hvad skal vores børn have en viden om de kommende år.
  • Hvordan aktiveres forældrene til at styrke deres børns læring?
  • ”Forældre- jobbank” hvordan kan vi aktivere forældre til at vise deres arbejdspladser frem, eller komme og fortælle om deres arbejde.
  • Ansøgninger til forskellige fonde mv.

  Ledelsen målsætninger / ideer for 2023/24 fremlægges.

  Feedback og perspektiver.


  Der er i ledelsen lavet visioner for Krystallen i 2023/2024.

  • Herunder også visioner og planer for forældrebestyrelsen. Målsætning med en aktiv forældrebestyrelse.
  • Informationsniveau
  • Musiske skal vægtes/Fantasi
  • Ture ud af huset inkl. Kunst ture, udflugter til andre destinationer, arbejdspladser, lån af spejderhuset.
  • Ressource pædagog ønsket på sigt med en ekstra, så der er en fast i hver afdeling.
  • Sociogrammer- børnenes fællesskaber.
  • Balance i økonomien
  • Et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Rekrutteringsstrategi if. Evt. nye ansættelser.
  • Prioriterede indsatser fra Vejle Kommune skal efterleves.
  • Overleveringer ved flytninger til andre institutioner
  • Pædagogernes opmærksomhed og prioritering på kerneopgaven.

  Evt.

  Der undersøges muligheden for at lægge vigtige datoer ind i AULA kalenderen.

  Hvor meget må forældrene hjælpe med til ”Giv en hånd dag”, der kan være grænser for, at det ikke blive konkurrenceforvridende bl.a if. Lokale håndværkere.

  Lågen på legepladsen – Sikkerhed.