Info om Krystallen

Her finder du forskellige informationer om Krystallen

Informationer om Krystallen

 • Åbningstider og sampasning

  Åbningstider

  Mandag - torsdag kl. 6.20 - 16.45

  Fredag kl. 6.20 -16.15

  Sampasning

  Vejle kommunes dagtilbud har besluttet følgende sampasningsdage:

  • de 3 dage før påske
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • uge 29 og 30
  • mellem jul og nytår

  I Børkop er sampasningen fra 2020 tilbudt i Krystallen. Det er medarbejdere fra hele området, der passer børnene.

  Lukkedage er Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december

 • Adresse og telefoner

  Vores adresse er Bundsgaard 35, 7080  Børkop

  Tlf. 7681 9890

  Stuernes telefoner:

  Børnehaven:

  • Rød : 2143 6376
  • Blå: 4049 6455
  • Grøn: 4049 6458
  • Gul: 2028 7916

  Vuggestuen:

  • Hvid : 4015 5869
  • Lilla: 4015 5762
  • Orange: 6119 1506
 • Samtaler

  Vi holder planlagte samtaler om barnet

  • 3-6 mdr. eller opstart i Krystallen
  • 2 års samtale - dialogprofil
  • 4 års samtale - dialogprofil
  • Når barnet er ca. 3,5 år laves en sprogvurdering, som bliver en del af 4 års samtalen
  • En samtale og evt. sprogvurdering i efteråret inden skolestart

  Derudover står vi naturligvis altid til rådighed til en snak.

 • Aula

  I Krystallen bruger vi AULA. I AULA udfyldes barnets stamdata, og skal udfyldes af alle ved start i institutionen

  Det er vigtigt, at kontakt info som telefonnumre og mail adresser altid er opdateret.

  AULA bruges også til at tjekke børn ind og ud.

  AULA touch skærmen må kun benyttes af voksne.

  Børnene tjekkes ind på AULA skærmen som det første ved fremmøde og trykkes hjem ved afhentning som det sidste, inden I går hjem. I forhold til brandsikkerhed og ansvar skal vi altid vide hvem og hvor mange børn, der er tilstede i Krystallen.

  Derudover har vi en forventning om, at børnene siger ”hej” og ”farvel” til personalet ved ankomst og afhentning.

  AULA bruges aktivt til beskeder fra Krystallen til jer forældre.

  I skal IKKE sende beskeder til Krystallens medarbejdere i AULA, vi opfordrer til og prioriterer den mundtlige dialog.

  Benyt gerne gruppernes lokalnumre. Alle stuer har egen telefon, som de kan kontaktes på.

 • Medicinkort i Dagtilbud

  Forældre skal udfylde et medicinkort elektronisk, hvis der er behov for at personalet skal give medicin i løbet af dagen, f.eks. astma-medicin.

  Her er et link til det elektroniske medicinkort :

  Selvbetjening - Sundhedsplejen (vejle.dk)

  Vi følger altid Sundhedsplejens anbefalinger.