Rapporter

Der var i 2019 en forældretilfredshedsundersøgelse og der er efterfølgende udarbejdet en rapport

Der har været tilsyn i Krystallen i marts 2022 og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Læs her tilsynsrapporten for 2022.