Overgang fra dagpleje

Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende opmærksomhedspunkter fra B. & U´s folder:

Den gode overgang til børnehave

1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?

 • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
 • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
 • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?

 • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
 • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

3. Hvem mødes om overgange?

 • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er "vært". Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
 • Der aftales en tidsramme for besøget.
 • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: "Samtykke for overlevering til børnehave"
 • Børnehaven kan ikke se Hjernen og Hjertet, men det er H &H dagplejeren taler udfra. Børnehaven har adgang til dialogprofilen, når forældrene har givet samtykke og barnet er startet i børnehave.

4. Hvad mødes vi om?

 • Målet for et børnehavebesøg er:

At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave. Det kan medvirke til at skabe tryghed.

Møde den nye kontaktpædagog.

Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

5. Hvilke oplysninger skal overleveres?

 • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.

Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?

Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?

Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

6. Hvilke roller har vi hver især?

 • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
 • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
 • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.
 • Dagplejeren har til opgave at klæde forældrene på til opstart i børnehaven – Robusthed.
 • Pædagogerne i børnehaven er lyttende, nysgerrig og spørgende, så dialogen bliver et samspil.

7. Hvordan inddrages forældrene?

 • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
 • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
 • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer daginstitutionens ledelse om dette.

 

Lokal aftale - august 2021

Fælles værdi for området: "Vi taler altid pænt om hinanden"

Krystallen er et åbent hus, hvor dagplejerne altid er velkommen til at komme på besøg. Legepladsen er altid åben. Ved besøg på legepladsen behøver man ikke ringe først. Personalet vil gerne guide jer, hvor I kan være, og hvis der er brug for andet under besøget eks. Toilet mm.

Dagplejere må gerne opfordre forældre til at ringe og aftale et besøg om rundvisning i Krystallen, især hvis de har behov for at se institutionen med henblik på valg af børnehave.

Krystallen laver et årligt arrangement, hvor dagplejen inviteres.

Overlevering tidligere end børnehave alderen (måneden hvor barnet fylder 3 år) bliver en dialog ml. dagplejepædagogen og lederen.