Overgang fra vuggestue til børnehave

Krystallen har både vuggestue og børnehave, derfor er børnehaven ikke helt ny for barnet.

Overgang til børnehaven

Som udgangspunkt starter barnet i børnehave i den måned, det fylder 3 år. Når det er ved at være tid til, at barnet skal i børnehave, får I som forældre en plan over, hvilke dage barnet skal på besøg i børnehaven. Barnets kontaktpædagog i vuggestuen laver i samarbejde med den kommende kontaktpædagog for barnet i børnehaven en plan for besøg i børnehaven. Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barn, når der laves en plan for indkøring.

Det er medarbejderne i vuggestuen, der står for indkøring og opstart i børnehaven. Som udgangspunkt kommer barnet på besøg to gange om ugen i måneden op til børnehavestart. Ved det første besøg er der altid en voksen fra stuen med barnet i børnehaven.

Gradvis øges besøgende, så barnet til sidst er der fra efter formiddagssamling, og til det har sovet til middag.