Det gode forældresamarbejde

Her kan du læse om det gode forældresamarbejde

Hvad er et godt forældresamarbejde?

 • Det er meget vigtigt at skabe en god opstart af nye børn, hvorfor dialog og opstartssamtale er betydningsfuldt for både forældre og personale.
 • Det er vigtigt at skabe gode overgange både til dagpleje - imellem vuggestue og børnehave og til skolen. Der er faste aftaler for dette samarbejde.
 • Der er synlige og tydelige forventninger til forældrene byggende på et forpligtigende fællesskab og med visionen om at få "forældrene på banen".
 • Det er vigtigt, at personalet i hele institutionen hilser på forældre og børn.
 • Der er åbenhed via dialog omkring barnet.
 • Der er gensidig respekt og tillid imellem forældre og personale.
 • Der er tillid mellem personale og forældre.
 • Der er en anerkendende tilgang, hvor man møder hinanden med imødekommenhed - nysgerrighed og venlighed.

Hvad er vores forventninger til forældrene?

 • Vi anser forældrene som de primære og vigtigste omsorgspersoner i barnets liv.
 • Vi anser alle forældre som forskellige, hvorfor samarbejdet baseres på dialog og synlig rammesætning.
 • Vi forventer, at forældrene fortæller, hvis der er sket noget derhjemme, som kan påvirke barnet.
 • Vi forventer et konstruktivt samarbejde, hvor f.eks. forældrene har styr på børnenes tøj.
 • Vi forventer, at forældrene viser interesse for hvad der sker i institutionen, f.eks. at de deltager i forældremøder og bidrager i samtaler om barnet.
 • Vi forventer, at forældrene læser den information vi hænger op, f.eks. når vi dagligt skriver på tavlen eller når vi hænger noget op omkring et projekt, vi er i gang med.
 • Vi forventer, at man hilser på personalet både ved aflevering og afhentning.