Tilsyn 2020

Vejle Kommune´s Dagtilbud fører hvert andet år tilsyn med institutionerne.

Du kan her læse afrapporteringen af tilsynet i oktober 2020.