Tilsyn 2018

Vejle Kommune´s Dagtilbud fører hvert andet år tilsyn med institutionerne.

Du kan her læse afrapporteringen af tilsynet i juni 2018.