Vores kerneværdier

 

Krystallens Børnesyn

 

Vi skaber organisatoriske og pædagogiske rammer for et læringsmiljø, der muliggør at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer.

 

Vi anerkender det enkelte barn som værende unikt og som en betydningsfuld del af inkluderende børnefælleskaber.

 

Vi har nærværende voksne, som udvikler og støtter børns læring, fantasi og virkelyst, idet børn både kan, vil og tør.

 

Vi er omsorgsfulde voksne, som giver børnene forskellige udfordringer og har positive forventninger til barnets dannelse.

 

Vi ser børn som aktive medskabere af egen læring og udvikling.

 

Vi øver os i det, som vi ikke har lært endnu.