Vores forældreværdier

 

Krystallens forældresyn.

Hvad er et godt forældresamarbejde?

 • Det er meget vigtigt at skabe en god opstart af nye børn, hvorfor dialog og opstartssamtale er betydningsfuldt for både forældre og personale.

 • Det er vigtigt at skabe gode overgange både til dagpleje – imellem vuggestue og børnehave og til skolen. Der er faste aftaler for dette samarbejde.  

 • Der er synlige og tydelige forventninger til forældrene byggende på et forpligtigende fælleskab og med visionen om at få ”forældrene på banen”.

 •  Det er vigtigt, at personalet i hele institutionen hilser på forældre og børn.

 • Der er åbenhed via dialog omkring barnet.

 • Der er gensidig respekt og tillid imellem forældre og personale.

 • Der er tillid mellem personale og forældre.

 • Der er en anerkendende tilgang, hvor man møder hinanden med imødekommenhed – nysgerrighed og venlighed.

   

Hvad er vores forventninger til forældrene?

 • Vi anser forældrene som de primære og vigtigste omsorgspersoner i barnets liv.

 • Vi anser alle forældre som forskellige, hvorfor samarbejdet baseres på dialog og synlig rammesætning.

 • Vi forventer, at forældrene fortæller, hvis der er sket noget derhjemme, som kan påvirke barnet.

 • Vi forventer et konstruktivt samarbejde, hvor f.eks. forældrene har styr på børnenes tøj.

 • Vi forventer, at forældrene viser interesse for hvad der sker i institutionen - f.eks. at de deltager i forældremøder og bidrager i samtaler om barnet.

 • Vi forventer, at forældrene læser den information vi hænger op - f.eks. når vi dagligt skriver på tavlen eller når vi hænger noget op omkring et projekt, vi er i gang med.

 • Vi forventer, at man hilser på personalet både ved aflevering og afhentning.

 

Hvad fremmer opbakningen fra forældrene? (Brobygning)

 • Når der er arrangementer, hvor børnene er involveret.

 • Forældremøder - Giv en hånddag – Forældresamtaler – julearrangement.

 • Udlån af bøger – muleposer – sange – børnemapper, som må lånes med hjem.

 • Dokumentation af det pædagogiske arbejde.

 • Forældrekaffe kan bruges til, at personalet får snakket med forældrene, men også at forældrene snakker med andre forældre. Der vil komme opslag på stuerne.

 • Et konstruktivt og tillidsfuldt arbejde i forældrebestyrelsen, hvor man drøfter trivsel og læring.