Nyttig viden om hverdagen i vuggestuen.


Dagsrytmen i vuggestuen.

kl 6:20 Børnehuset åbner og vi tilbyder fælles morgenmad for vug- og bhv- børn i fællesrummet frem til kl 7:15, hvor maden tages af bordet.

Kl. 7:30 går vi i vuggestuen og leger på Lilla og Hvid - børnene vælger selv hvor de vil lege.

Kl. 8:30 samles vi i vores faste grupper og har morgensamling, hvor vi snakker om hvem der er kommet og spiser formiddagsmad.

kl 9:00-10:30 Børnene bliver delt op i mindre grupper og er med i planlagte pædagogiske aktiviteter som foregår både ude og inde.

Kl. 10:30-11:00 Børnene får skiftet ble og bliver tilbudt at komme på toilettet.

Kl. 11:00-11:30 Vi spiser frokost i familiegrupperne. De yngste vuggestuebørn som endnu har egen soverytme, spiser når de har sovet formiddagslur.

Kl. 11:30-12:30 Børnene bliver puttet til middagsluren. De børn som sover inde ligger på madrasser hos OrangeFamilie. De yngste børn og de børn som ikke sover til middag leger hos Hvid familie. De voksne holder pause på skift.

Kl. 12:00-14:00 Børnene vågner op fra middagsluren og får skiftet ble/går på toilettet.

Kl. 14:00-15:00 Vi spiser eftermiddagsmad i familiegrupperne.

Kl. 15:00-16:45 (-16:15 på fredage) Vi leger på tværs af familiegrupperne. Sidst på dagen går vi ofte i børnehaven.

I sommerhalvåret, når vejret tillader det, er vi ude på legepladsen om eftermiddagen.                                          

                                                                                           

                                                                                            

Tøj og garderoben

Vi anbefaler 2 sæt skiftetøj til barnet: bukser, bluse, undertøj og strømper samt sutter og tøj til at sove i. Vi anbefaler jeres barn har fodtøj og overtøj til årstidens vejr.

Husk navn i tøjet. Specielt navn i overtøj, fodtøj og i sutter er en stor hjælp for os.

Fredag tømmer I barnets garderobe, så der kan blive gjort rent.

Sovetid

De yngste børn i vuggestuen sover i barnevogne og krybber i vores to krybberum . Vi har al udstyr hertil. De ældste børn sover på en madras med sovepose indenfor. 

 

Børn har brug for søvn i løbet af dagen, da det er vigtigt for at kunne klare dagens udfordringer og stimuli som de udsættes for såvel fysisk, psykisk og socialt.

Børnene  får ro til at forny sin energi og søvnen opretholder en god balance i kroppen. Middagssøvnen er tilmed et vigtigt grundlag for den gode nattesøvn.

Får barnet ikke sin nødvendige søvn kan det blive irritabelt, træt, ked af det og kan have svært ved at klare sig gennem dagen. Derfor vækker vi  som udgangspunkt vuggestuebarnet fra sin nødvendige søvn.

Det lille barn på 12 mdr. har brug for 2-3 timers søvn i løbet af dagen.

Barnet på 1,5-2 år har brug for at sove en middagslur på 2-2,5 time.

Barnet på 2 år har brug for 1,-2 timer og det 3 årige barn har brug 0-1,5 timer. Kilde: Netsundhedsplejersken.dk.

Vi ser det vigtigt, at vi sammen løbende har en god dialog omkring jeres barns soverytme, så barnet trives og får en god dag hos os og hos jer derhjemme.

Vil I læse mere om børn og søvn, læs da følgende link:

sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/BOFO/Boern/SundeBoern15udg.pdf

Mad 

Jeres barn får mad i vuggestuen, som bliver tilberedt af vores 2 dygtige medarbejdere i køkkenet. Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Der serveres mælk til morgenmaden samt eftermiddagsmaden og vand til formiddagsmaden og frokosten. Er jeres barn under 1 år, når det starter, tager vi hensyn til barnets kostvaner hjemmefra. Vi giver sutteflaske og serverer grød, hvis barnet har brug for det. Vi tager hensyn, hvis det lille barn har brug for en anden søvn- og mad- rytme end vuggestuens.

I kan se dagens menu på Mad-ugeplanen, som hænger på døren ud til køkkenet fra gangen. Se også vores Kostpolitik her på hjemmesiden.

Forældresamarbejdet

For jer som forældre kan det være en udfordring efter endt barselsperiode, hjemme i trygge rammer, at skulle aflevere jeres guldklump til os i vuggestuen. Dette har vi stor forståelse for. Vi vil gerne at vi fra starten får et godt samarbejde med jer og opfordrer jer derfor til at spørge, spørge, spørge…. Vi er altid villige til at få en snak med jer, hvis der er behov for dette og vi henvender os selvfølgelig også til jer, hvis vi har bekymringer omkring jeres barn.

Selvhjulpenhed

Vores vuggestuebørn er rigtig dygtige og kan mange ting selv, når vi giver dem tiden til detJ Vi er meget opmærksomme på at hjælpe vuggestuebarnet til selvhjulpenhed, på det niveau barnet er. Vi opfordrer bl.a. barnet til: Selv at tage tøj, overtøj og sko af og på, spise selv og smøre sin mad, hælde vand i kop, selv kravle op og ned til puslebord og barnevogn, at børnene hjælper hinanden indbyrdes osv. Vi anerkender børnene, for det de kan, og vi oplever, at det styrker deres selvværd og forstørrer deres nysgerrighed og motivation til at udforske og prøve nye tiltag i vuggestuehverdagen.

        

Opmærksomhed og selvstændighed

Det er fantastisk for os at opleve, hvilken udvikling barnet er i, på den korte tid barnet er i vuggestue. Barnet udvikler hele tiden sin personlighed og ved 1 ½  års alderen begynder barnet at blive bevidst om sig selv som en selvstændig person. Dette bliver endnu tydeligere, når barnet selv kan bevæge sig alene omkring og får øje på omgivelserne og går på opdagelse med fuld nysgerrighed. Det lille barn vil udforske verden og vil prøve grænser af! På denne måde udvikler barnet sine sociale færdigheder og evnen til at tilpasse sig. Dog er det ikke altid lige let at blive forstået af sine omgivelser, når sproget ikke er helt på plads. Vuggestuebarnet kan have svært ved at udtrykke sig sprogligt og kan derfor ikke altid udtrykke alle sine følelser og ønsker. Så finder det andre udtryksmåder, som kan være voldsomme eller aggressive i form af at bide, skubbe eller slå. Når dette sker er vi meget opmærksomme på at hjælpe barnet på vej til en bedre måde at udtrykke sig på. Vi forklarer barnet, at det gør ondt at blive bidt og at det ikke er i orden. Vi forsøger at afkode, hvad det er barnet vil med sin aggressive udtryksmåde og hjælper barnet med at sige fra på en anden måde.

Hygiejne og sygdom

Vi har i vuggestuen meget fokus på hygiejne. Vi er opmærksomme på, at børnene jævnligt får vasket hænder med sæbe. Vi forsøger med jævne mellemrum at få vasket legetøj, betræk på puder osv. Vi kan dog ikke undgå, at børnene smitter hinanden og os som medarbejdere. Vi vil gerne bede jer forældre om at hjælpe os med at undgå smittekilderne, ved at være opmærksomme på, når jeres børn er utilpasse eller syge. Børn behøver ikke at have feber for at være syge. Vi vil opfordre jer til, at børnene er helt raske, når de kommer igen i vuggestuen. Vi ringer til jer, når vi oplever at jeres barn er utilpas eller dårligt og snakker med jer om det. Det er vigtigt, at vi får en god dialog omkring jeres syge barn. Se link her på hjemmesiden til Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedrørende børn og sygdom i daginstitutionen.

Bleer og renlighed

Så længe barnet går i vuggestuen og indtil det fylder 3 år, får det alle bleskift hos os.

Når barnet er omkring 2-3 år bliver de fleste børn klar til at smide bleen og bliver nysgerrige for at komme på toilettet. I samarbejde med jer, hjælper vi barnet på vej til at få den bedste oplevelse – hvor målet er at gå uden ble. I denne tid er det lettest for barnet at have to-delt undertøj på.

Vil I læse mere omkring dette emne, kan I se linket på vores hjemmeside til Forældrepjesen, Sundhedsplejen, Vejle Kommune.

Fødselsdag

Vi vil rigtig gerne fejre jeres barns fødselsdag. Det foregår ved morgensamlingen og I er altid velkomne til at være med. Det er altid festligt, barnet får en lille gave og vi synger fødselsdagssang. Vuggestuebørnene har små maver, som ikke tåler meget sukker. Vi har ofte fødselsdage i familiegrupperne og derfor har vi i vores hus besluttet, at der til fødselsdage i vuggestuen kan medbringes enten lidt frisk eller tørret frugt, boller eller kage uden tilsat sukker. Her på hjemmesiden kan I finde et link med ideer til fødselsdagslækkerier uden sukker og sødemiddel.