Læreplanstemaer i Krystallen

Krystallens arbejde med de styrkede læreplaner:

 

Krystallens pædagogiske læreplaner er under løbende udvikling og forandring i samarbejde med vores forældrebestyrelse.

Vi finder hele tiden nye ting frem, som vi finder spændende og betydningsfuldt for børnene.

Planerne tilpasses tidens krav og viden på de konkrete læringsområder.

Vi har valgt at opsætte Læringshypoteser - Hensigter i forhold til læring og Evaluering af processer i forhold til alle læreplanstemaerne.

Læreplanerne er et værktøj, som skal bidrage til at opnå de bedst mulige pædagogiske resultater i Krystallen.

Når der er gang i aktiviteter og projekter i institutionen vil personalet have læreplanstemaerne i spil i både vuggestue og i børnehaven.

Du kan grave ned i læreplanerne ved at læse nedenstående dokumenter som i 2019 vil blive færdige og lagt på denne hjemmeside.