Krystallens historie

    Børnehuset Krystallen åbnede 1. maj 1999 som integreret institution, med 40 børnehavebørn og 40 fritidshjemsbørn. 1. august 2002 blev institutionen omstruktureret til børnehave med ca. 65 børn i alderen 3-6 år. Siden da er børnetallet steget støt og roligt, så vi idag har indskrevet 108 børnehavebørn. Januar 2010 blev Krystallen sammenlagt med vuggestuen Stjerneskuddet. Juni 2013 bliver denne sammenlægning fysisk, og 40 vuggestuebørn for nu adresse på Bundsgaard 35. 

    "Børnehuset Krystallen" - hvorfor?

    Navnet "Børnehuset Krystallen" er valgt ud fra al den symbolik, der kan ligge heri. En krystal består af mange forskellige enkelte krystaller, der danner et samlet hele. På samme måde er vi et hus, bestående af mange unikke enkeltpersoner, der danner en samlet daginstitution. "Krystallen" skal være et hus med store og små rum, der kan bruges til leg - udforskning - fantasi - fordybelse osv. Her er farver og lysindfald, bla. gennem tagets store glaspyramide / prisme, der hele tiden byder på nye facetter, på samme måde som barnets udvikling.