Dagen i Børnehuset Krystallen

 

DAGEN I BØRNEHUSET KRYSTALLEN 

6.20-7.15: Der tilbydes morgenmad til alle børn i børnehavens fællesrum. De børn som har spist leger på et rum i børnehaven.

VUGGESTUEN:

7.30:  Vi leger på grupperne i vuggestuen. 

8.30:  Vi holder samling grupperne og spiser formiddagsmad

9.00-10.30: Er der pædagogiske tilrettelagte aktiviteter i små grupper ude og inde

10.30-11: Vi gør klar til spisning og middagslur.

11.00-11.30: Frokost

12.00:  De ældste sover middagslur og de yngste leger. 

14.00:  Samling i grupperne, der spises eftermiddagsmad.

14.30: Vi leger i grupperne

16.00: Vi samles og dagen afsluttes i fællesrummet i børnehaven.

BØRNEHAVE

7.15-9.00: Vi tilbyder aktiviteter på de forskellige rum

9.00-9.30: Samling i grupperne

9.00-11.00: Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter ude og inde. 

11.00-12.00: Samling i  grupperne og spisning. 

12.00:  Sovebørn puttes, de øvrige er på legepladsen. 

14.00: Eftermiddagsmad i fællesrummet – rummene åbnes.

16.00-16.30 : Dagen afsluttes i børnehavens fællesrum.