IT-politik

  IT-politik i Børnehuset Krystallen.

   

   

  Sammenhæng:

  • I vores teknologiske samfund bliver man overalt påvirket af medier. Medier der bl.a. bliver anvendt som redskab til kommunikation, samvær, videns søgning, læring, udvikling og underholdning. Børnene påvirkes heraf og vokser derved op med mediefeltet som en naturlig og integreret del af deres hverdag. Som alle andre faktorer spiller mediebrugen, derfor ind i børnenes generelle udvikling og identitetsdannelse.


  • Medieudviklingen bidrager med nye muligheder til at udvide pædagogiske lege- og læringsmiljøer. Samtidig er det en del af vores ansvar at følge med den samfundsmæssige udvikling, og give børnene gode muligheder for at stifte bekendtskab med forskellige medier.


  • Brugen af IT-redskaber skaber et spændende udviklingsrum, når der ligger bevidste pædagogiske overvejelser i udvælgelsen. Vi dokumenterer de pædagogiske overvejelser ved brugen af de forskellige medier.


  • Ved medier forstås: IPad, nintendo, PC, film, musik, kamera, smartboard, E-toy.

    

  Mål:

  • At børn stifter bekendtskab med hvordan medierne virker, og hvad de kan bruges til. På linje med at børnene prøver forskellige aktiviteter med afsæt i læreplanen.


  • At børnene får lov at lege med mediet, og synes det er spændende.

    

  • At børnene gennem brug af medier udvikler færdigheder som støtter dem i udviklingen  inden for de seks læreplanstemaer.


  • At børnene indgår i socialt samspil omkring spillene eller opgaven.

    

  • At vi hele tiden bliver klogere på hvordan vi bliver bedre til at bruge medierne som platform for udvikling og læring hos børn.

   

  • At alle børn har mulighed for at få kendskab til brugen af medierne

   

  • At alle voksne får kendskab til brugen af medierne.

    

    

  Inklusion:

  • De digitale medier kan på bedste vis støtte op om pædagogiske tiltag der fremmer børns inklusion i fællesskabet.

   

  • De digitale medier giver mulighed for at inddrage fotos og lyd af barnet i en større eller mindre gruppe.

   

  Tiltag:

  • At der er IPads tilgængelig i alle funktioner, med samme brugerflade af programmer og spil.

    

  • At der kun købes spil, vises film, spilles musik der er tilpasset børnenes alder og udviklingsniveau.

   

  • At det kun er interessegruppen der udvælger og køber programmer og spil ud fra konkret kvalitetsmæssig vurdering.


  • At der er begrænsninger på alle IPad så børnene ikke selv kan hente spil, gå på nettet og You tube.


  • At der altid er en voksen tilstede der hjælper/holder øje med udviklingen af børnenes brug af medierne. Evt. brug af medier til pause for børn med dette behov, sker i nærhed af voksen.

    

  • At der blandt de voksne udvikles et sprog omkring at man leger med medierne, i stedet for spiller.

    

  • At interessegruppen videns deler omkring brugen af IPad og andre digitale medier.

    

  Tegn:

  • At børnenes fantasi/kreativitet, sproglige, kropslige og sociale kompetencer styrkes ved brug af IT og medier.

    

  • At der foregår vidensdeling mellem barn/barn og barn/voksen.

    

    

  • At personalet oplever det som en ressource at integrere medierne i det pædagogiske arbejde.

    

  • At vi bruger medierne til at udvide lege- og læringsrummet (ikke underholdningsplatform)

    

    

  • At børnene bruger medierne til at finde nye legemuligheder, ”samarbejdspartnere”.

    

  • At børnene bliver trygge ved brugen af medierne.

    

    

  Evaluering:

  • De enkelte grupper evaluerer løbende.

    

  • Der evalueres en gang i kvartalet på p-møde. Grupperne fremlægger kort deres brug af digitale medier, og eventuelle tegn i børns udvikling ved brugen af digitale medier.