Delpolitik om vold,chikane og mobning

  Delpolitik om vold, chikane og mobning

  Ved vold forstår vi

  • Hændelser, hvor personer bliver overfaldet,
   truet, chikaneret eller udsat for mobning i
   relation til deres arbejde
  • Den adfærd, en person udviser, når han eller
   hun truer eller skader personer eller ødelægger
   genstande
  • Ikke blot fysiske overgreb men også trusler,
   overskridelse af personlige grænser, ydmygelser
   og verbale overgreb
  • Al vold – uanset om det handler om borgere,
   brugere eller kolleger
   Vold og trusler om vold bliver opfattet individuelt af
   den enkelte medarbejder. Derfor er det de involveredes
   oplevelse af situationen, der bestemmer, om det
   er vold.

  Vi accepterer ikke vold

  Det betyder, at

  • Vold ikke er en acceptabel udtryksform
  • Vi registrerer alle tilfælde af vold
  • Vi følger op på alle tilfælde af vold
  • Vi sikrer os mod gentagelser

  Vi forebygger vold

  Det betyder, at

  • Vi skaber fysiske rammer og vilkår, der forebygger
   vold
  • Vi forebygger vold allerede i tilrettelæggelsen
   af arbejdet
  • Vi accepterer overvågning og alarmsystemer,
   hvor det er relevant
  • Vi sikrer, at alle medarbejdere er introduceret
   og uddannet i forhold til de udfordringer, de
   møder i deres hverdag
  • Vi har særligt fokus på introduktion af nye
   medarbejdere

   
  Vold er ikke en privat sag

  Det betyder, at

  • Vi fremmer forståelsen for, at vold er et fælles
   anliggende
  • Vi har alle ansvar for at identificere, forebygge
   og håndtere problemer i forbindelse med vold
  • Vi er åbne og taler om vold
  • Vi passer på hinanden