Delpolitik om røg

  Delpolitik om røg

  Vejle Kommune er en røgfri arbejdsplads
  Det betyder, at ansatte som udgangspunkt skal
  kunne passe deres arbejde uden at blive udsat for
  passiv røg, ligesom vores borgere også skal kunne
  bevæge sig rundt i kommunens bygninger uden at
  blive udsat for passiv røg. Der må som udgangspunkt
  heller ikke ryges i kommunens køretøjer.
  Rygning i kommunens bygninger fordrer, at der
  er indrettet særligt rygerum med udsugning.

  Der må ikke ryges i forbindelse med
  arbejde med børn
  Ansatte, der arbejder med børn, fungerer som
  rollemodeller. Børn er tillige særligt sårbare over for
  passiv rygning. Det er derfor ikke tilladt at ryge, når
  medarbejdere er sammen med børn.


  Det er ledelsens ansvar, at „Delpolitik om
  røg” overholdes
  Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret
  for, at „Delpolitik om røg“ overholdes. Ledelsen
  har derfor pligt til at skride ind over for ansatte, der
  ikke overholder ovenstående. En medarbejder, der
  overtræder rygeforbud på en arbejdsplads, behandles
  efter de regler, der gælder for den pågældende
  medarbejders ansættelsesforhold i øvrigt. Personaleafdelingen
  kan være behjælpelig ved tvivlsspørgsmål.

  Ansatte i kommunen tilbydes rygestop

  Vejle Kommune har forskellige former for tilbud
  om rygestop. Kontakt Sundhedsafdelingen som kan
  oplyse om aktuelle tilbud.

  Drøftelser inden for hvert område
  Inden for de enkelte områder, skal det drøftes, hvordan
  „Delpolitik om røg“ kan praktiseres.

  I Krystallen er der totalt rygeforbud. Det betyder, at medarbejdere, må forlade matriklen, hvis de vil ryge. Rygning foregår i forbindelse med pauseafvikling ved rygestedet mobil tlf. skal